นิสัยของคน 5 ธาตุ

อ.มาศอธิบายนิสัยของคน 5 ธาตุ

นิสัยของคน 5 ธาตุ (ตอนที่ 1)

คนธาตุไม้ 🌿🌿

ธาตุที่ส่งเสริม : น้ำ 💧💦

(อธิบาย - ต้นไม้เติบโตได้ด้วยน้ำ)

ธาตุที่จะมาพิฆาต: ทอง 🔔

(อธิบาย - ทองหรือโลหะตัดไม้ได้)

เป็นคนมีความเมตตาชอบทำความดี ใจบุญ ขี้สงสาร กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่นไปข้างหน้า มีคุณธรรม ศีลธรรม มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ สมาธิดี หนักแน่น อดทน ตั้งใจ มีเสน่ห์ อ่อนโยน มีเหตุผล รักสงบ อยู่ติดที่ ไม่แก่งแย่งชิงดี ไม่ชอบทะเลาะวิวาท แต่ดื้อ แข็ง โกรธง่าย ขี้สงสัย เชื่อมั่นในตัวเองสูง

- ถ้าไม้มากเกินไป 🌿🌿🌿🌿🌿

จะแข็งกระด้าง ดื้อด้าน ยอมหักไม่ยอมงอ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใจร้อน ไม่ยอมใคร ขาดเหตุผล

- ถ้าไม้น้อยเกินไป 🌿

อ่อนแอ ขาดความแข็งแกร่ง ขี้อิจฉา ขาดเมตตาจิต ไร้น้ำใจ ขี้สงสัย เจ้าเล่ห์

คนธาตุไม้จะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมซึ่งได้แสดงความเป็นอิสรเสรี และได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ มีความสามารถในการคิดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ระยะยาว ชอบการได้ทดลองทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆ

ดังนั้นจึงควรทำอาชีพที่อ้างอิงวิชาการ วิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้า การประดิษฐ์คิดค้น ริเริ่ม สถาปัตยกรรม ศิลปะไปจนถึงโบราณคดี

การที่มีความเป็นศิลปินในตัว จะทำให้คุณเลือกทำงานในลักษณะที่ตนพึงพอใจ

ส่วนความมีมนุษยธรรม จะทำให้คุณอยากทำงานเกี่ยวกับสังคม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก

ในขณะที่การได้เดินทางอย่างมีอิสระ ได้สำรวจเสาะหา ก็จัดเป็นเรื่องหลักของชาวธาตุไม้ เพราะไม่ชอบการมีข้อผูกมัดใด

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.